Avgifter o kostnader

AVGIFTER

Medlemsavgift (fastställs på årsmöte)

Samtliga aktiva i föreningen skall vara medlemmar.
Deltagaravgift (fastställs av huvudstyrelsen)

Nybörjare betalar endast medlemsavgift samt halv deltagaravgift.
Inbetalning görs på bankgiro 944-5982.

UTRUSTNING
Ledare

Samtliga tränare och lagledare erhåller en st träningsoverall som bekostas av föreningen. Ny overall fås tidigast efter två år.

Övrig personlig utrustning bekostas av den enskilde ledaren. För akademitränare kan detta ingå som en del i den ersättning som utgår enligt upprättat avtal.

Telefonkostnader samt resekostnader till och från träning och matcher bekostas av den enskilde ledaren eller ingår som en del i den ersättning som utbetalas enligt avtal.

All ledarutbildning som godkänts av föreningen bekostas av denna.

Lag

Föreningen tillhandahåller följande utrustning:

Matchställ, målvaktshandskar, sjukvårdsväska, sjukvårdsmaterial, bollar, västar, koner, frekvensstege och minihäckar. Kostnader för inköp av detta skall finnas med i budget för lag med en sådan.

Spelare

Träningskläder, skor, väskor och vattenflaskor finns att köpa till förmånliga klubbpriser på Stadium och bekostas av den enskilde spelaren. Vissa av dessa kostnader ligger utanför budget men inköp koordineras och samordnas via tränare/lagledare i respektive lag. Aktuella artiklar med priser finns i ”Profilguiden”. Ett speciellt framtaget kitt för ungdomslag rekommenderas till samtliga ungdomsspelare.

KOSTNADER

För ungdomslag gäller följande: Intäkter från aktivitetsstöd samt deltagaravgifter skall bekosta

Anmälningsavgifter för serier och cupspel inom kommunen

Matchställ och övrig utrustning enligt ”Utrustning Lag” ovan

Hyreskostnader i kommunala anläggningar

Kostnader för drift av Vitbergsplan

Kostnader för service från kansli

Kostnader för domare står laget för själva.

Kostnader för andra lagaktiviteter, t ex säsongsavslutning står laget för själva.

Vid deltagande i cup utanför kommunen skall detta bekostas helt av spelarna själva eller via eget arbete av föräldrar. Vid planer på deltagande i cup skall alltid ungdomsansvarig informeras.

Vi all ev. sponsring tillfaller 70 % laget och 30 % föreningen. Innan kontakt tas med eventuell sponsor skall marknadsansvarig kontaktas.

ÖVRIGT

Vid deltagande i zon- och länslagsläger i VFF:s regi står föreningen för halva kostnaden. Resterande står den enskilde spelaren för.

Intäkter från fikaförsäljning i samband med lagets hemmamatcher hanteras av laget själva för att användas till att täcka diverse småkostnader. Redovisning av aktuell behållning skall redovisas till kansliet efter genomförd säsong.

Som stöd för lag med egen budget hänvisas till dokumentet

Styrdokument budgetering