ÖVNINGSVAL – UNGDOM

Att tänka på när du planerar och genomför dina övningar

Välj övningar utifrån den fastlagda utbildningplanen.

Vad behöver vi träna på, kollektivt såväl som individuellt.

På vilken nivå befinner sig spelarna i laget. Ständig analys.

Ha alltid ett syfte med ditt övningsval. Var noga med att berätta detta för dina

spelare före träningen/övningen. Samla gruppen och summera efter träningen;

Vad har vi övat? Vad har vi lärt oss?

Notera gärna ned speciella instruktionspunkter inför träningen.

Anpassa svårighetsgraden så att det blir balans mellan trygghet och nya utmaningar. D v s förstärk och förädla det som känns invant samt tillför nya

utmanande moment.

Individanpassa övningarna så att alla utvecklas.

Försök att ge korta men tydliga beskrivningar av övningarna. Ge dem gärna namn.

Visa gärna själv eller med hjälp av några spelare hur övningen utförs.

Gå gärna in och instruera under övningens gång.

Uppmuntra och ge beröm när någon förtjänar detta. Se till att fokus hålls.

Försök att utnyttja tiden till så mycket övning som möjligt.

Aktivera samtliga och undvik långa köer.

Frys spel/spelmoment då du har något viktigt att förmedla.

Se till att målvakterna aktiveras samt får relevant träning

Träna inte på för många saker i samma träning utan variera i stället övningarna så att fokus och kvalitet bibehålls. Tematräningar.

Olika övningsformer (kvadrat, cirkel, kolonn, rad, stationer, cirkulation mm).

Påbyggnad samt ökning av svårighetsgrad.

Lägg gärna in olika tävlingsmoment i träningen, men inte när du tränar isolerad och funktionell teknikträning.

Övning ger färdighet. Ha tålamod, framstegen kommer.

Göran Hallberg Sidan 1 2012-03-28