Trafiksäkerhetspolicy

Skellefteå FF har antagit följande trafiksäkerhetspolicy

  • Vid transporter till träning, matcher och andra aktiviteter där Skellefteå FF har huvudansvaret tillsammans med ledare/föräldrar ska föraren respektera gällande trafikregler. Samtliga passagerare i fordonet ska använda bilbälte och fler personer än vad som finns bältesanvisande platser ska inte färdas i fordonet.
  • Minibussar som används vid kortare transporter ska vara godkända av Svensk bilprovning. Bussen ska vara utrustad med godkända däck. Sker transporten under vintertid ska den vara utrustad med godkända vinterdäck.
  • Vid längre transporter än 10 mil enkel väg bör stor buss användas. Bussen ska hyras av erkänt bussbolag och köras av yrkeschaufför. Alla passagerare ska ha bälte på sig.
  • Transporter får inte utföras av förare som är påverkad av alkohol, andra droger och mediciner.
  • Deltagarförteckning för samtliga ska finnas med vid resor.
  • Denna policy gäller för samtliga medverkande i föreningens verksamhet.

Fastställt av styrelsen 20120213